Macierz spokrewnień addytywnych

Macierz spokrewnień addytywnych to macierz kwadratowa zawierająca spokrewnienia między osobnikami, jest zwykle oznaczana symbolem A. Jej wymiary wynikają z wielkości analizowanej populacji. Poza przekątną zawiera ona współczynniki spokrewnień, natomiast na diagonalnej są wartości współczynnika inbredu powiększone o 1. Wykorzystywana jest w ocenie wartości hodowlanej metodą BLUP model zwierzęcia. © Tomasz Strabel