Współczynniki spokrewnienia

Ostatnia modyfikacja dnia 24 czerwca, 2021

Współczynnik spokrewnienia jest jedną z miar spokrewnienia pary osobników. Jego wartości mieszczą się w przedziale od 0 do 1. W klasycznym ujęciu Wrighta oblicza się go zgodnie z definicją zawartą w pojęciu spokrewnienie addytywne. Funkcjonuje też inny współczynnik spokrewnienia, określany mianem kinship (współczynnika pochodzenia), jego wartości są równe połowie spokrewnienia addytywnego. © Tomasz Strabel