Współczynniki spokrewnienia

Współczynnik spokrewnienia jest jedną z miar spokrewnienia pary osobników. Jego wartości mieszczą się w przedziale od 0 do 1. W klasycznym ujęciu Wrighta oblicza się go zgodnie z definicją zawartą w pojęciu spokrewnienie addytywne (z ang. coefficient of relationship). Funkcjonuje też inny współczynniki spokrewnienia, określany mianem kinship (z ang. coancestry coefficient), jego wartości są równe połowie spokrewnienia addytywnego. © Tomasz Strabel