Kinship

Kinship (współczynnik pochodzenia, z ang. coancestry coefficient) to jeden ze sposobów wyrażania spokrewnienia. Kinship to prawdopodobieństwo, że losowo wybrany allel osobnika X jest identyczny przez pochodzenie (IBD) z losowo wybranym allelem tego samego locus osobnika Y. Jego wartości są równe połowie spokrewnienia addytywnego, natomiast kinship rodziców jest równy współczynnikowi inbredu ich potomka. © Tomasz Strabel