Macierz kwadratowa

Ostatnia modyfikacja dnia 22 września, 2023

Macierz kwadratowa (z ang. square matrix) to macierz o jednakowej liczbie wierszy i kolumn. Przykładem macierzy kwadratowych są macierze spokrewnień. © Tomasz Strabel