CGen korekcja

CGen korekcja” to projekt realizowany przez Centrum Genetyczne PFHBiPM, którego celem jest poprawa zdrowotności racic w populacji krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Kluczowym elementem jest specjalnie opracowana aplikacja webowa, która umożliwia rejestrację schorzeń w czasie korekcji racic, prowadzoną przez współpracujących z CGen korektorów. Aplikacja ułatwia prowadzenie korekcji, a hodowcy daje możliwość szybszej poprawy zdrowotności racic. Z aplikacji korzystają korektorzy, którzy są szkoleni m.in. w zakresie prawidłowego rozpoznawania schorzeń. Zebrane w ramach projektu dane pozwolą w niedalekiej przyszłości na uruchomienie oceny wartości hodowlanej odporności na schorzenia racic. Strona projektu: cgen.pl/korekcja. © Tomasz Strabel