BLUP

Ostatnia modyfikacja dnia 22 września, 2023

Metoda BLUP (z ang. Best Linear Unbiased Prediction – najlepsza liniowa nieobciążona predykcja) to metoda wykorzystywana do obliczania wartości hodowlanych zwierząt. Bazuje ona przede wszystkim na informacji o użytkowości zwierząt oraz ich rodowodów. Pozwala bardzo efektywnie wykorzystywać wszystkie dostępne informacje do oceny osobnika, tj. obserwacje poczynione na ocenianym osobniku i jego bliższych i dalszych krewnych. Dodatkowo, w czasie analizy eliminuje wpływ czynników środowiskowych, takich jak różne poziomy utrzymania panującego w stadach czy okresach oceny oraz bierze pod uwagę różnice w poziomach genetycznych stad. Ważną własnością metody jest to iż pozwala na obliczanie wartości hodowlanych populacji podlegających selekcji sztucznej.

Metoda jest także wykorzystywana do obliczania genomowych wartości hodowlanych gdy spokrewnienia między zwierzętami uwzględniają informacje wynikające z genotypu (tzw. metoda jednego kroku).

Efektywność metody w zakresie optymalnego wykorzystania informacji rodzinowej sprawia, że w szczególności dla cech nisko odziedziczalnych selekcja prowadzona na bazie wyników oceny wartości hodowlanej obliczonej metodą BLUP może prowadzić do szybkiego wzrostu inbredu.

Informacje na temat spokrewnienia zwierząt dostarcza się do tej metody w postaci macierzy spokrewnień.

Metoda BLUP występuje w dwóch odmianach: BLUP model ocja i BLUP model zwierzęcia. © Tomasz Strabel