Odziedziczalność zrealizowana

Odziedziczalność zrealizowana to odziedziczalność określona na podstawie wyników pracy hodowlanej, podczas której zaobserwowano wielkości zarówno różnicy selekcyjnej jak i reakcji na selekcę:

h2zrealizowana = R / S

Wskaźnik odziedziczalności zrealizowanej może być używany do monitorowania efektów pracy hodowlanej. W takiej sytuacji powinno się analizować kilka pokoleń a wielkość parametru powinna być szacowana na bazie skumulowanej różnicy selekcyjnej (dla kolejnych pokoleń) i skumulowanej reakcji na selekcję (za cały okres monitorowanej pracy hodowlanej).

© Tomasz Strabel