Skumulowana różnica selekcyjna

Skumulowana różnica selekcyjna to suma różnic selekcyjnych zanotowanych podczas doskonalenia genetycznego określonej populacji w kolejnych pokoleniach. Stanowi podstawę do obliczania odziedziczalności zrealizowanej. © Tomasz Strabel