Skumulowana reakcja na selekcję

Skumulowana reakcja na selekcję to łączny wynik reakcji na selekcję zaobserwowanej w doskonalonej genetycznie populacji przez kilka pokoleń. Stanowi podstawę do obliczania odziedziczalności zrealizowanej. © Tomasz Strabel