Rewolucja genomowa

Rozpoczęty na początku XXI wieku proces zmian w organizacji hodowli wynikający z wdrożenia do praktyki genomowej oceny wartości hodowlanej. Skala zmian szczególnie duża była w programach hodowlanych bydła mlecznego, wynikała z rezygnacji z oceny wartości hodowlanej buhajów opartej na użytkowości córek na rzecz oceny genomowej. Wiązała się także ze wzrostem znaczenia samic, gdyż dokładność ich oceny zrównałą się z dokładnością oceny samców. Dzięki wdrożeniu selekcji genomowej skrócił się odstęp międzypokoleniowy. Możliwość prowadzenia oceny wartości hodowlanej w bardzo młodym wieku zwierząt spowodowała, że w ocenę genomową zaczęły inwestować firmy komercyjne. © Tomasz Strabel