MACE

Metoda obliczania międzynarodowej oceny wartości hodowlanej stosowana przez organizację Interbull. W metodzie tej wykorzystywane są wyniki oceny wartości hodowlanej uzyskiwane w poszczególnych krajach oraz ich rodowody. W wyniku jej zastosowania każdy kraj wysyłający wyniki oceny krajowej uzyskuje wyniki oceny buhajów użytkowanych w innych krajach przeliczone na bazę danego kraju. Własnością metody MACE jest możliwość uwzględniania interakcji genotyp-środowisko, w skutek tego ranking zwierząt w różnych krajach może być różny. © Tomasz Strabel