Polimorfizm podstawień jednonukleotydowych

Polimorfizm podstawień jednonukleotydowych – patrz SNP.