Spokrewnienie genomowe

Ostatnia modyfikacja dnia 9 kwietnia, 2024

Spokrewnienie genomowe – to spokrewnienie molekularne obliczone na podstawie genotypów markerów rozprzestrzenionych po całym genomie. Typowymi markerami wykorzystywanymi do obliczenia spokrewnienia genomowego są pojedyncze nukleotydy.

© Tomasz Strabel