Spokrewnienie molekularne

Spokrewnienie molekularne to spokrewnienie obliczone na podstawie markerów molekularnych a nie, jak to się odbywa tradycyjnie, na podstawie analizy rodowodów.

Spokrewnienie molekularne bazuje na analizie faktycznie współdzielonych fragmentów DNA (a nie na podstawie prawdopodobieństwa współdzielenia wynikającym z analizy rodowodów) określa się mianem zrealizowanego.

Najczęściej stosowanym spokrewnieniem molekularnym jest spokrewnienie genomowe.

© Tomasz Strabel