Genetyka a ekonomika

Hodowca świadomy tego co to jest wartość hodowlana jest bardziej skłonny do tego, by wybierać nasienie buhaja o wyższej wartości hodowlanej, nawet jeśli to wiąże się z jego wyższą ceną, gdyż córki powinny ją spłacić w produkcji. Co więcej, wartość hodowlana to inwestycja w geny, która się kumuluje: jeśli uzyskamy córkę po lepszym buhaju, także jej córki będą posiadać połowę jej genów i przynosić dalsze zyski, wynikające z inwestycji w lepsze nasienie. W tym przypadku obowiązuje ta sama zasada jak przy naliczaniu procentu od odsetek doliczonych do wartości bankowej lokaty: właściciel zyskuje nie tylko same odsetki od tego co wpłacił, ale z czasem także odsetki od odsetek, które dopisano do lokaty. © Tomasz Strabel