Względne znaczenie cech

Względne znaczenie cech (z ang. relative emphasis of traits) zawartych w indeksie łączącym wartości hodowlane wielu cech, np. indeksie ekonomicznym, pokazują w jakim tempie będą doskonalone poszczególne cechy. Różnica między względnymi wagami a względnym znaczeniem cech wynika m.in. z tego, że względne znaczenie bierze pod uwagę dokładność oceny wartości hodowlanej danej cechy. Gdy jest ona niska, nadanie nawet dużej wagi nie przyniesie dużych efektów w doskonaleniu cechy, co obrazuje względne znaczenie cech. Względne znaczenie cech może być prezentowane np. jako spodziewana reakcja na selekcję dla poszczególnych cech przy prowadzeniu jej z wykorzystaniem danego indeksu. © Tomasz Strabel