Skorelowana reakcja na selekcję

Ostatnia modyfikacja dnia 13 stycznia, 2023

Skorelowana reakcja na selekcję to zmiana średniej wartości hodowlanej cechy będąca wynikiem selekcji na cechę, która jest z nią genetycznie skorelowana. Jest jednym ze skutków selekcji.

Jednym z czynników warunkujących wielkość skorelowanej reakcji na selekcję jest koodziedziczalność.

Klasycznym przykładem skorelowanej reakcji na selekcję było pogarszanie się cech płodności w skutek doskonalenia cech produkcyjnych, które są z nimi zwykle negatywnie skorelowane. Miało to miejsce gdy w programach hodowlanych uwzględniano tylko cechy produkcyjne, co miało miejsce np. u holsztynów, selekcjonowanych po II wojnie światowej w kierunku maksymalizacji produkcji mleka. © Tomasz Strabel