Koodziedziczalność

Koodziedziczalność (z ang. coheritability) to stopień współdzielonych uwarunkowań genetycznych determinujących korelację fenotypową.

hx,y = hx * hy * rGxy,

gdzie, hx i hy to pierwiastki odziedziczalności cech, a to korelacja genetyczna między nimi: rGxy. Z konstrukcji wzoru wynika, że by obserwowana czyli fenotypowa zależność między cechami mogła zostać zauważona każdy z trzech parametrów musi być na odpowiednio wysokim poziomie.

Koodziedziczalność ma szczególne znaczenie przy pracy hodowlanej, gdy selekcja na określoną cechę może wywoływać zmiany w innych oraz przy nadawaniu znaczenia cechom przy jednoczesnym doskonaleniu wielu cech.

Skorelowana reakcja na selekcję jest funkcją koodziedziczalności:

Ry = hx,y * ix * σPy

© Tomasz Strabel