Prawo równowagi genetycznej

Prawo równowagi genetycznej – patrz prawo Hardy’ego-Weinberga. © Tomasz Strabel