Ogólna zdolność kombinacyjna

Ogólna zdolność kombinacyjna (z ang. general combining ability – GCA) to element składowy dopasowania dwóch ras, bazujący na efektach addytywnych. Ogólną zdolność kombinacyjną określa się na podstawie przeciętnego efektu cechy uzyskiwanego u mieszańców z udziałem danej rasy. Razem ze specyficzną zdolnością kombinacyjną ogólna zdolność kombinacyjna tworzy zdolność kombinacyjną. © Tomasz Strabel