Zdolność kombinacyjna

Zdolność kombinacyjna (z ang. combining ability) to inaczej stopień dopasowania rasy do krzyżowania z innymi wynikający z ogólnej zdolności kombinacyjnej i specyficznej zdolności kombinacyjnej. Określenie zdolności kombinacyjnej odbywa się poprzez określenie średniej wartości cechy jako wyniku krzyżowania. © Tomasz Strabel