Specyficzna zdolność kombinacyjna

Specyficzna zdolność kombinacyjna (z ang. specific cimbining ability – SCA) to rodzaj zdolności kombinacyjnej, który bazuje na nieaddytywnych efektach alleli. Określa się go na podstawie różnicy między wartością cechy u danej krzyżówki względem wartości oczekiwanej określone na bazie ogólnej zdolności kombinacyjnej dwóch ras. © Tomasz Strabe