Odziedziczalność w węższym sensie

Ostatnia modyfikacja dnia 8 kwietnia, 2021

Odziedziczalność w węższym sensie (z ang. narrow-sense heritability):

h2 = σA2 / σP2

określa udział zmienności genetycznej addytywnej w całkowitej zmienności fenotypowej cechy. Ze względu na stosunkowo nieduży znaczenie zmienności nieaddytywnej oraz trudności w jej szacowaniu odziedziczalność w węższym sensie jest powszechnie wykorzystywana przy projektowaniu programów hodowlanych i szacowaniu wartości hodowlanej.

© Tomasz Strabel