Optimum pośrednie

Optimum pośrednie (z ang. intermediate optimum) to fenotypowa wartość cechy, która uchodzi za optymalną. Przykładowo dla cech pokrojowych ocenianych u bydła mlecznego optymalna wartość szerokości klatki piersiowej wynosi 6, a cecha ta oceniana jest w skali punktowej od 1 do 9. © Tomasz Strabel