Allele wielokrotne

Allele wielokrotne (z ang. multiple alleles) to allele, które występują w więcej niż w dwóch wariantach. © Tomasz Strabel