Cecha wskaźnikowa

Cecha wskaźnikowa (z ang. indicator trait) to cecha genetycznie skorelowana z ważną z punktu widzenia selekcji cechą, którą jest łatwiej mierzyć i to na nią prowadzi się selekcję. Efekt postępu dla tej ważnej cechy uzyskuje się jako efekt skorelowanej reakcji na selekcję prowadzoną dla cechy wskaźnikowej. Selekcję taką określa się mianem selekcji pośredniej. Od cechy wskaźnikowej oczekuje się, żeby miała odpowiednio silną korelację z ważną dla nas cechą oraz by miała odpowiednio dużą zmienność genetyczną. Klasycznym przykładem cechy wskaźnikowej jest liczba komórek somatycznych, których obniżanie prowadzi do zwiększenia odporności na mastitis. © Tomasz Strabel