Selekcja wstępna

Selekcja wstępna (z ang. preselection) to selekcja podejmowana na podstawie na tyle mało dokładnych źródeł informacji, że nie jest ostateczna.

Przykład: wybór kandydatek na matki buhajów do genotypowania na podstawie indeksów rodowodowych. Ostateczna decyzja o wyborze na matkę buhaja odbywa się na podstawie genomowych wartości hodowlanych. W początkowym okresie wdrażania selekcji wspomaganej markerami na podstawie wartości hodowlanych uwzględniających informację markerową wykluczano część buhajów z testowania na potomstwie. Ostateczna decyzja selekcyjna była podejmowana dopiero po zakończeniu laktacji córek. Korzyścią ze stosowania selekcji wstępnej jest obniżenie kosztów związanych związanych z utrzymaniem zwierząt oczekujących na ocenę. © Tomasz Strabel

Synonimy:
preselection