Rodowód strzałkowy

To jedna z form prezentowania rodowodu. W rodowodzie strzałkowym strzałka oznacza przepływ genów między osobnikami i jest zawsze skierowana od rodzica do potomka. Jako że każdy osobnik ma parę rodziców, do jednego zwierzęcia w rodowodzie mogą prowadzić maksymalnie dwie strzałki. W poprawnie skonstruowanym rodowodzie strzałkowym każdy osobnik może pojawić się tylko raz. © Tomasz Strabel