Dobór buhajów

To inaczej dobór w stadzie bydła. Polega na zestawianiu w pary buhajów do krów i jałówek w celu uzyskania potomstwa, które najlepiej spełni oczekiwania założonego przez hodowcę celu hodowlanego. Ze względu na konieczność uwzględnienia wielu parametrów zwykle realizowany jest na drodze doboru wspomaganego komputerowo. © Tomasz Strabel