Dobór losowy

Gdy zwierzęta zestawiane są w pary na zasadzie przypadku to mamy do czynienia z kojarzeniem losowym (z ang. random mating). W takiej sytuacji nie zwraca się uwagi ani na pochodzenia ani na użytkowość czy też wartości hodowlane zwierząt. Dobór losowy wykorzystuje się w program hodowlanych wykorzystujących ocenę buhajów na podstawie potomstwa, które powinny być kojarzone losowo. © Tomasz Strabel