Allel recesywny

Allel recesywny (z ang. recessive) to allel, który u heterozygot ma mniejszy wpływ na fenotyp aniżeli allel dominujący. Możliwe są różne rodzaje dominacji wynikające z rodzajów współdziałania alleli. © Tomasz Strabel