Dominowanie

Dominowanie – patrz dominacja. © Tomasz Strabel