Genomowa wartość hodowlana

Genomowa wartość hodowlana (z ang. genomically enhanced breeding value) to wartość hodowlana do której oceny wykorzystano genotyp osobnika. Stanowi efekt oceny genomowej i jest podstawą selekcji genomowej. Dla hodowców bydła mlecznego szczególne korzyści w zarządzaniu i doskonaleniu stada daje genomowa wartość hodowlana samic. © Tomasz Strabel