Marker genetyczny

Marker genetyczny to fragment kodu DNA lub gen pozwalający na identyfikację allelu. Markery pozwalają się zorientować, które warianty genów (allele) odziedziczył osobnik od swoich rodziców.

Markery są wykorzystywane do selekcji wspomaganej markerami, a także w kontroli pochodzenia i do odkrywania rodziców.

Obecnie najbardziej rozpowszechnione w praktycznym zastosowaniu są markery SNP. Dzięki postępowi technologicznemu możliwym stało się masowe genotypowanie zwierząt z wykorzystaniem mikromacierzy. © Tomasz Strabel