Marker genetyczny

Marker genetyczny (z ang. genetic marker) to fragment kodu DNA lub gen pozwalający na identyfikację allelu. Markery pozwalają się zorientować, które warianty genów (allele), będące przedmiotem zainteresowania, odziedziczył osobnik od swoich rodziców.

Markery są wykorzystywane do selekcji wspomaganej markerami, a także w kontroli pochodzenia i do odkrywania rodziców, dzięki czemu ocena wartości hodowlanej staje się dokładniejsza lub szybsza.

Obecnie najbardziej rozpowszechnione w praktycznym zastosowaniu (selekcji genomowej) są markery SNP. Dzięki postępowi technologicznemu możliwym stało się masowe genotypowanie zwierząt z wykorzystaniem mikromacierzy. © Tomasz Strabel