Różnica selekcyjna

Różnica selekcyjna (z ang. selection differential) to przewaga średniej wartości cechy wyselekcjonowanych zwierząt na średnią populacji. Jej wielkość, po uwzględnieniu odziedziczalności cechy, determinuje wielkość reakcji na selekcję:

R = S * h2

Dla cech o rozkładzie normalnym różnicę selekcyjną można przewidzieć gdy znana jest ostrość selekcji i zmienność fenotypowa (jej fenotypowe odchylenie standardowe) doskonalonej cechy:

S = i * σP.

Gdy selekcję prowadzi się na bazie wartości hodowlanych można mowić o genetycznej różnicy selekcyjnej.

© Tomasz Strabel