Selekcja wspomagana markerami

Ostatnia modyfikacja dnia 11 lutego, 2021

Selekcja wspomagana markerami (z ang. Marker Assisted Selection – w skrócie MAS), to taki rodzaj selekcji, gdzie podstawą do podejmowania decyzji są wartości hodowlane obliczone z uwzględnieniem informacji markerowej. Przykładem MAS jest selekcja genomowa, w której selekcja opiera się na genomowych wartościach hodowlanych. Badania nad możliwością wykorzystania informacji markerowej w selekcji były szczególnie rozwinięte w latach 80-tych i 90-ty XX wieku. Większość z nich zakończyła się fiaskiem. Do nielicznych wyjątków należy ocena wartości hodowlanej bydła mlecznego we Francji, gdzie jeszcze przed wdrożeniem selekcji genomowej zaczęto wykorzystywać markery satelitarne, co pozwoliło zwiększyć dokładność oceny wartości hodowlanej. © Tomasz Strabel