Powtarzalność

Ostatnia modyfikacja dnia 22 kwietnia, 2021

Powtarzalność (z ang. repeatability) to jeden z parametrów genetycznych, odnoszący się do cech powtarzalnych i określający na ile kolejne pomiary cechy u zwierzęcia są do siebie zbliżone:

r = ( σG2 + σEp2 ) / σP2

Większej powtarzalności cechy sprzyja duży udział wariancji genetycznejG2) i wariancji środowiskowej trwałejEp2) w całkowitej wariancji fenotypowej cechyP2). W przypadku cech o wysokiej powtarzalności łatwiejsze jest przewidywanie kolejnych pomiarów cechy, co może pomagać w selekcji.

Warto zwrócić uwagę, że cechy o wysokiej odziedziczalności z natury charakteryzują się wysoką powtarzalnością, natomiast reguła ta nie działa w drugą stronę. © Tomasz Strabel