Rodowód

Uporządkowany zbiór informacji na temat przodków zwierzęcia. Stanowi jeden z podstawowych elementów wykorzystywanych do oceny wartości hodowlanej.  Może być przedstawiany w różnej formie, np. strzałkowej i tabelarycznej. Rodowód pozwala dotrzeć do informacji na temat genotypu i użytkowości przodków i krewnych bocznych zwierzęcia. © Tomasz Strabel