Wariancja genetyczna

Wariancja genetyczna to jedna z miar zmienności genetycznej, stanowiąca część zmienności fenotypowej, za którą odpowiadają czynniki genetyczne. – σG2 © Tomasz Strabel