Użytkowość potomstwa

Użytkowość potomstwa (z ang, progeny testing) to jedno z możliwych źródeł informacji do oceny wartości hodowlanej. Pozwala na uzyskanie wysokich dokładności ocen, także dla cech o niskiej odziedziczalności, gdy liczba potomstwa jest odpowiednio duża (np. powyżej 50 osobników). Była podstawą szacowania wartości hodowlanej buhajów przed wprowadzenie oceny genomowej. Do słabych stron oceny na potomstwie należy wysoki odstęp międzypokoleniowych i wysokie koszty oceny, ze względu na konieczność utrzymywania zwierząt oczekujących na ocenę oraz konieczności przeznaczenia części samic do krycia samcami o nieznanej wartości hodowlanej. © Tomasz Strabel