Parametry równowagi

Parametry równowagi to wskaźniki takie jak wariancja genetyczna, odziedziczalność czy wariancja fenotypowa obliczone dla doskonalonej populacji w momencie gdy dochodzi do efektu Bulmera. Parametry są niższe od wartości sprzed rozpoczęcia selekcji. Powinno się ich używać do przewidywania reakcji na selekcję. © Tomasz Strabel