Metoda jednego kroku

Metoda oceny genomowej wartości hodowlanej, w której jednocześnie wykorzystuje się zarówno obserwacje fenotypowe, rodowód i informacje wynikające z genotypu zwierząt. Bazuje ona na metodzie BLUP i wykorzystuje macierz spokrewnień genomowych zamiast tradycyjnej macierzy spokrewnień. Jednym z twórców metody był prof. Ignacy Misztal, który jako pierwszy pokazał możliwości jej wykorzystania w ocenie wartości hodowlanej u wielu gatunków zwierząt gospodarskich. © Tomasz Strabel