Populacja

Ostatnia modyfikacja dnia 23 lutego, 2021

Populacja (z ang. population) to zbiór rozmnażających się ze sobą zwierząt posiadających szereg wspólnych cech, zwykle zlokalizowana w jednym określonym miejscu. Pojęcie to może odnosić zarówno do niewielkiej grupy zwierząt wyodrębnionej w ramach stada, jak również do rasy czy całego gatunku. © Tomasz Strabel