Macierz spokrewnień

Macierz spokrewnień to macierz zawierająca informacje o spokrewnieniu między wszystkimi osobnikami wybranej grupy zwierząt. Jest to macierz kwadratowa o wymiarach równych uwzględnionej liczbie osoboników z populacji. W praktyce macierze takie mogą mieć ogromne rozmiary. Wykorzystywane są one do obliczania wartości hodowlanej metodą BLUP. By uniknąć ich odwracania często konstruuje się od razu odwrotności tych macierzy. Klasycznym wariantem macierzy spokrewnień jest macierz spokrewnień addytywnych – macierz A. W ocenie genomowej wykorzystuje się też macierz spokrewnień genomowych. © Tomasz Strabel