Zmienność genetyczna dominacyjna

Zmienność genetyczna dominacyjna to część zmienności fenotypowej cechy wynikająca ze zjawiska dominacji. Podstawową miarą tego źródła zmienności jest wariancja genetyczna dominacyjna. © Tomasz Strabel