Ciąg homozygotyczności

Ciąg homozygotyczności (z ang. ROH – runs of homozygosity) to długie odcinki genotypu nieprzerwanie homozygotycznych.

Poznanie długości i liczby ROH może być zatem użyteczne w badaniach filogenetycznych, w ocenie chowu wsobnego czy w śledzeniu procesów selekcyjnych, w tym także typowaniu subregionów genomu, w których ujednolicenie genetyczne wyrażone przez ROH świadczy o obecności genów warunkujących cechy użytkowe podlegające selekcji. © Tomasz Strabel