Korelacja

Korelacja (z ang. correlaction) to miara siły zależności między cechami. Zależność ma miejsce gdy zmiany wartości jednej cechy wywołują zmiany wartości drugiej cechy. Wyrazem korelacji jest współczynnik korelacji. Rozróżniamy korelację fenotypową, genetyczną i środowiskową. © Tomasz Strabel