Dryf genetyczny

Dryf genetyczny (z ang. genetic drift) to zmiana frekwencji alleli będąca wynikiem segregacji. © Tomasz Strabel