Parametry genetyczne

Parametry genetyczne to wskaźniki charakteryzujące daną cechę, takie jak odziedziczalność, powtarzalność czy korelacje genetyczne. Odgrywają one kluczową rolę przy tworzeniu programu hodowlanego, wpływając na jego elementy. © Tomasz Strabel