Marker SNP

Marker SNP – to jeden z rodzajów markerów genetycznych bazujący na SNP. Ich szerokie wdrożenie do stosowania w praktyce hodowlanej przez stosowanie mikromacierzy wywołało rewolucję genomową. © Tomasz Strabel